Daser.am
Logo
Էլ․ Փոստ: support@daser.am

Zeytun-education center

alt
zeytun-kentron@mail.ru
ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ և ԴԱՍԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԿԵՆՏՐՈՆ
մուտք գործեք կայք
alt
Ֆրանսերենի դասընթաց առկա և առցանց
Մեկնարկը՝ 10 Ապրիլ, 2021թ․
մուտք գործեք կայք
alt
Անգլերեն լեզվի դասընթացներ դպրոցականների համար
Մեկնարկը՝ 08 Մարտ, 2021թ․
մուտք գործեք կայք
alt
Learn armenian, armenian language, հայոց լեզու, learning onlin
Մեկնարկը՝ 23 Մարտ, 2021թ․
մուտք գործեք կայք
alt
Առցանց մաթեմատիկա 1-5-րդ դաս․
Մեկնարկը՝ 08 Մարտ, 2021թ․
մուտք գործեք կայք
alt
Արաբերեն լեզու
Մեկնարկը՝ 06 Ապրիլ, 2021թ․
մուտք գործեք կայք
alt
Թուրքերենի դասեր
Մեկնարկը՝ 08 Մարտ, 2021թ․
մուտք գործեք կայք
alt
Գիտունիկների տուն նախակրթարան
Մեկնարկը՝ 24 Մարտ, 2021թ․
մուտք գործեք կայք
alt
Գերմաներեն լեզու
Մեկնարկը՝ 07 Ապրիլ, 2021թ․
մուտք գործեք կայք
alt
Անգլերենի դասեր
Մեկնարկը՝ 08 Ապրիլ, 2021թ․
մուտք գործեք կայք
alt
Մաթեմատիկա դիմորդների համար
Մեկնարկը՝ 10 Մարտ, 2021թ․
մուտք գործեք կայք
alt
Հայոց լեզու
Մեկնարկը՝ 08 Մարտ, 2021թ․
մուտք գործեք կայք
alt
Իսպաներեն լեզվի դասեր
Մեկնարկը՝ 08 Մարտ, 2021թ․
մուտք գործեք կայք
alt
Դասապատրաստում Ձեր տանը մասնագետի տնայցով
Մեկնարկը՝ 10 Մարտ, 2021թ․
մուտք գործեք կայք
alt
Ռուսաց լեզու
Մեկնարկը՝ 08 Մարտ, 2021թ․
մուտք գործեք կայք
alt
Դասապատրաստում առցանց 2-5րդ դաս․
Մեկնարկը՝ 12 Մարտ, 2021թ․
մուտք գործեք կայք
alt
ԱՆԳԼԵՐԵՆ (ENGLISH)
Մեկնարկը՝ 07 Մարտ, 2021թ․