Daser.am
Logo
Էլ․ Փոստ: support@daser.am

education center

alt
ԶԵՅԹՈՒՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԸ ԱՆՑԿԱՑՆՈՒՄ Է ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐ ,ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ `ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ,ԱՌՑԱՆՑ,ՁԵՐ ՏԱՆԸ:
մուտք գործեք կայք
alt
Քոլեջի ընդունելության պատրաստում ռուսերեն, անգլերեն, հայոց լեզու
Մեկնարկը՝ 05 Ապրիլ, 2021թ․
մուտք գործեք կայք
alt
Առարկայական պարապմունքներ 1-9-րդ դաս.
Մեկնարկը՝ 08 Մարտ, 2021թ․
մուտք գործեք կայք
alt
Ֆրանսերեն դպրոցականների համար
Մեկնարկը՝ 09 Ապրիլ, 2021թ․
մուտք գործեք կայք
alt
Русский язык
Մեկնարկը՝ 25 Մարտ, 2021թ․
մուտք գործեք կայք
alt
Ֆրանսերեն
Մեկնարկը՝ 11 Մարտ, 2021թ․
մուտք գործեք կայք
alt
Հայոց լեզու այլազգիների համար
Մեկնարկը՝ 29 Մարտ, 2021թ․
մուտք գործեք կայք
alt
Ավարտական, քոլեջի և միասնական քննություններ
Մեկնարկը՝ 08 Մարտ, 2021թ․
մուտք գործեք կայք
alt
Ms office ծրագրի ուսուցում word excel
Մեկնարկը՝ 07 Ապրիլ, 2021թ․
մուտք գործեք կայք
alt
Դասապատրաստում
Մեկնարկը՝ 08 Մարտ, 2021թ․
մուտք գործեք կայք
alt
Լեհերեն կուրսեր
Մեկնարկը՝ 13 Մարտ, 2021թ․
մուտք գործեք կայք
alt
Դասապատրաստում Էրեբունի համայնքում աշակերտի տանը
Մեկնարկը՝ 08 Մարտ, 2021թ․
մուտք գործեք կայք
alt
Անգլերեն սկսնակներին 0-ից
Մեկնարկը՝ 05 Ապրիլ, 2021թ․
մուտք գործեք կայք
alt
Պարապմունքներ 1-6րդ դաս․ մասնավոր պարապմունքներ
Մեկնարկը՝ 08 Մարտ, 2021թ․