Daser.am
Logo
Էլ․ Փոստ: support@daser.am

Դասապատրաստում

Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Առցանց դասապատրաստում

Մեկնարկը՝ 27 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Դասապատրաստում + մասնագետի այց 1-7-րդ դաս

Մեկնարկը՝ 02 Մարտ, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Դասապատրաստում

Մեկնարկը՝ 02 Մարտ, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Առարկայական պարապմունքներ 1-9-րդ դաս.

Մեկնարկը՝ 08 Մարտ, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Դասապատրաստում

Մեկնարկը՝ 08 Մարտ, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Դասապատրաստում Էրեբունի համայնքում աշակերտի տանը

Մեկնարկը՝ 08 Մարտ, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Պարապմունքներ 1-6րդ դաս․ մասնավոր պարապմունքներ

Մեկնարկը՝ 08 Մարտ, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Դասապատրաստում

Մեկնարկը՝ 08 Մարտ, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Դասապատրաստում Աջափնյակում և աշակերտի տանը

Մեկնարկը՝ 09 Մարտ, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Լեզուների ուսուցում, ինչպես նաև դասապատրաստում

Մեկնարկը՝ 10 Մարտ, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Դասապատրաստում Ձեր տանը մասնագետի տնայցով

Մեկնարկը՝ 10 Մարտ, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Դասապատրաստում առցանց 2-5րդ դաս․

Մեկնարկը՝ 12 Մարտ, 2021թ․