Daser.am
Logo
Էլ․ Փոստ: support@daser.am
Logo daser.am

SQL-ի խորացված դասընթացներ

մուտք գործեք կայք
SQL-ի խորացված դասընթացներ

Սովորեք Տվյալների բազաների կառուցում #SQL ծրագրով
#Education Center-ում

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ՈՐԱԿ

‼️Education Center -ը հրավիրում է SQL -ի մասնագիտացված խորացված դասընթացների:

Կուրսը ներառում է՝

համակարգչի ապարատային սիստեմայի ուսումնասիրություն և տեղադրում,
ծրագրերի շահագործում, թերությունների վերացում, հակավիրուսային ծրագրերի ստեղծում,
Ինֆորմացիոն համակարգերի կառուցում` տվյալների բազաների հիման վրա,
Տեխնիկական և ծրագրային սպասարկում:

Դասընթացը ներառում է`

SQL COURSE CONTENT
1. SQL - Overview
2. SQL - RDBMS Concepts
3. SQL - Databases
4. SQL - Syntax
5. SQL - Data Types
6. SQL - Operators
7. SQL - Expressions
8. SQL - Create Database
9. SQL - Drop Database
10. SQL - Select Database
11. SQL - Create Table
12. SQL - Drop Table
13. SQL - Insert Query
14. SQL - Select Query
15. SQL - Where Clause
16. SQL - AND & OR Clauses
17. SQL - Update Query
18. SQL - Delete Query
19. SQL - Like Clause
20. SQL - Top Clause
21. SQL - Order By
22. SQL - Group By
23. SQL - Distinct Keyword
24. SQL - Sorting Results

Advanced SQL
1. SQL - Constraints
2. SQL - Using Joins
3. SQL - Unions Clause
4. SQL - NULL Values
5. SQL - Alias Syntax
6. SQL - Indexes
7. SQL - Alter Command
8. SQL - Truncate Table
9. SQL - Using Views
10. SQL - Having Clause
11. SQL - Transactions
12. SQL - Wildcards
13. SQL - Date Functions
14. SQL - Temporary Tables
15. SQL - Clone Tables
16. SQL - Sub Queries
17. SQL - Using Sequences
18. SQL - Handling Duplicates
19. SQL - Injection
20. SQL – USEFUL FUNCTIONS
EDUCATION CENTER՝ եթե որակը կարևոր է:

☎️ 091 907-077
☎️ 010-58-31-57
📲 055-90-70-75
📲 095-90-70-77
«Education Center» ուսումնական կենտրոնը իրականցնում է բազմաթիվ ուսումնական դասընթացներ, որոնք զարգացնում են այն գիտելիքներն ու հմտությունները, որոնց անհրաժեշտությունն առկա է այսօրվա աշխատանքային շուկայում:
Ք. Երևան, Կորյունի 6, 13
Զանգել
Գրել մուտք գործեք կայք