Daser.am
Logo
Էլ․ Փոստ: support@daser.am
Logo daser.am

React JS

մուտք գործեք կայք
React.JS Դասընթաց։ 🚀
Դասընթաց նրանց համար, ովքեր ցանկանում են արագ տիրապետել արդիական React գրադարանին, ինչպես նաև փորձառու ծրագրավորողների, ովքեր ցանկանում են կատարելագործել իրենց հմտությունները, սովորել գրել ավելի հեշտ և գեղեցիկ կոդ։ 💪🔥

Ի՞նչ կսովորեք․
🔷 Ստեղծել ամբողջական React հավելվածներ
🔷 Գրագետ կարգավորել հավելվածի կարգավիճակը
🔷 API-ի միջոցով փոխազդել backend-ի հետ։
🔷 Ինտեգրել React- ը այլ գրադարանների հետ։

⭕ Արժեքը՝ 40․000դրամ ամսական՝ 50․000-ի փոխարեն։
⭕ Տևողություն՝ 4 ամիս

Գրանցման համար զանգահարեք ՝
📲 (+374) 98 40 84 60
DiGi School-ը հիմնադրվել է մի խումբ տաղանդավոր և նպատակասլաց երիտասարդների կողմից, ովքեր արդյունավետ և պրոֆեսիոնալ օգտագործելով իրենց գիտելիքները և փորձը, կրթել են բազմաթիվ ուսանողների: Մենք մատուցում ենք ծառայություններ թվային տեխնոլոգիաների ոլորտում` Վե...
Զանգել
Գրել մուտք գործեք կայք