Daser.am
Logo
Էլ․ Փոստ: support@daser.am
Logo daser.am

PR ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

մուտք գործեք կայք
PR ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ (ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ (PR–Ի) ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ) ԴԱՍԸՆԹԱՑ

#PUBLIC #RELATIONS #BASIC #COURSE

📣📣📣ՆՈՐՈՒՅԹ,

🆕🆕ՆՈՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑ EDUCATION CENTER ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐՈՒՄ📣📣📣📣

📝📚Անկախ գործունեության ոլորտից, օրեցօր ավելի է մեծանում հասարակայնության հետ կապերի մասնագետների անհրաժեշտությունն ու դերը։PR մասնագետներն անհրաժեշտ են ցանկացած ընկերությանը:

📚📝PR մասնագետների խնդիրն է վերհանել ընկերության ուժեղ կողմերն ու առավելությունները և դրանց մասին տեղեկացնել թիրախային լսարանին հաղորդակցության տարբեր ուղիների միջոցով:

☑️PR մասնագետների շնորհիվ տվյալ ընկերության թիրախային խումբն իմանում է կազմակերպության այն արժեքների մասին, որոնք հնարավոր չէ փոխանցել հասարակ գովազդային հաղորդագրությունների միջոցով:

🔘Ներկայիս սուր մրցակցային պայքարում յուրաքանչյուր ընկերության համար կարևորագույն հարցերից է սպառողների մոտ վստահության ձեռք բերման և լավ հեղինակության ձևավորման հարցը։

PR ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ (ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ (PR–Ի) ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ) ԴԱՍԸՆԹԱՑԸ նրանց համար Է, ովքեր հետաքրքրված են հասարակայնության հետ կապերի մասնագիտությամբ և ցանկանում են կարճ ժամանակում լիովին համապատասխանել մասնագիտության պահանջներին։

🔴Դասընթացը նախատեսված է`

🔸Մարքեթինգի ու հաղորդակցության ոլորտում աշխատող կրտսեր ու սկսնակ մասնագետների համար,
🔹ԲՈՒՀ–երի հումանիտար և բիզնես կառավարման ինչպես նաև հարակից մասնագիտությունների ուսանողների ու շրջանավարտների համար,
🔸Հայաստանի տեղեկատվական դաշտում հանրային կարծիքի ու հանրային վարկանիշի ձևավորման մեխանիզմներով հետաքրքրված բոլոր անձանց համար։

🔵Դասընթացի ընթացքում կուսումնասիրվեն՝

🔶հասարակայնության հետ կապերի հիմնական հասկացությունները
🔷 հանրային հաղորդակցության մեթոդաբանությունը ու տեսակները, դրանց նկարագիրը, նպատակները և խնդիրները:

🔘Ծրագրի ավարտին մասնակիցները կտիրապետեն՝

✔️PR գործիքների և տարբեր հաղորդակցման տեխնիկաների
✔️Կսովորեն հաղորդակցվել ԶԼՄ-ների հետ
✔️Կկարողանան կազմակերպել և կառավարել միջոցառումներ, ինչպես նաև պլանավորել և իրականացնել PR արշավներ
✔️Կկարողանան մշակել PR ռազմավարություն:

☎ Մանրամասների համար խնդրում ենք զանգահարել 010583157, 091907077, 095907077 հեռախոսահամարներով:
«Education Center» ուսումնական կենտրոնը իրականցնում է բազմաթիվ ուսումնական դասընթացներ, որոնք զարգացնում են այն գիտելիքներն ու հմտությունները, որոնց անհրաժեշտությունն առկա է այսօրվա աշխատանքային շուկայում:
Ք. Երևան, Կորյունի 6, 13
Զանգել
Գրել մուտք գործեք կայք