Daser.am
Logo
Էլ․ Փոստ: support@daser.am
Logo daser.am

Պարսկերեն Դասընթացներ

մուտք գործեք կայք
Անցկացնում եմ Պարսկերեն լեզվի անհատական դասընացներ։
Կարճ ժամանակահատվածում ապահովում եմ հիմնավոր գիտելիք։

Հարցերի և գրանցման համար զանգահարել։
Անցկացնում եմ Պարսկերեն լեզվի անհատական դասընացներ։ Կարճ ժամանակահատվածում ապահովում եմ հիմնավոր գիտելիք։հարցերի և գրանցման համար զանգահարել։
taguhi19@mail.ru
Զանգել
Գրել մուտք գործեք կայք
whatsapp viber