Daser.am
Logo
Էլ․ Փոստ: support@daser.am
Logo daser.am

MS EXCEL-Ի ԴԱՍԸՆԹԱՑ HR ՄԵՆԵՋԵՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

մուտք գործեք կայք
Դասընթացը ներառում է` 👇

🔴 MS Excel ինտերֆեյսը
🔴 Ֆորմատավորում
🔴 Հաշվարկներ աղյուսակներում
🔴 Հաշվարկներ աղյուսակներում
🔴Բանաձևերի (ֆունկցիաներ) տեղադրում, բանաձևերի խմբեր, դրանց կանչման տարբեր ձևերի կիրառումը
Հարաբերական և բացարձակ հղումներ, հղումներ դեպի այլ թերթեր և այլ ֆայլեր
🔴Անվանակոչված դիապազոնների օգտագործումը բանաձևերում (ֆունկցիաներում)
🔴Ամենակիրառական ֆունկցիաները (տեքստային, ժամային և ամսաթվային, մաթեմատիկական, վիճակագրական, տրամաբանական, փնտրման և հղման ֆունկցիաներ
🔴Դինամիկ ("խելացի") աղյուսակներ
🔴Կնկնվող տվյալների վերացում
🔴Աղյուսակների շրջում (Transpose)
🔴Դիագրամներ, գրաֆիկներ
🔴Տվյալների վերլուծություն
🔴Կախվածությունների բացահայտում
🔴Տվյալների վերլուծություն Pivot table-րի օգնությամբ
🔴Խմբավորում և ապախմբավորում, միջանկյալ և վերջնական արդյունքներ (Subtotals)
🔴Տվյալների կոնսոլիդացիա (Consolidate)
🔴Մաթեմատիկական ֆունկցիաներ՝
-Sum, Sumif, Sumifs, Sumproduct, Subtotal, Round, Roundup, Rounddown, Product
🔴Վիճակագրական ֆունկցիաներ՝
- Count, Counta, Countblank, Countif, Countifs, Max, Min, Average, AverageA, Averageif, Averaifs, Large, Small
🔴Սիմվոլների կարևորությունը բանաձևերում
🔴 Միջանկյալ և վերջնական արդյունքներ (Subtotals)
🔴Տվյալների վերլուծություն PivotTable-ի օգնությամբ (նոր գործիքների ուսումնասիրում)
🔴Կախվածությունների բացահայտում (Formula Auditing)
🔴Ավտոմատացվող տեքստեր
🔴Copy-Paste Special – Operation
🔴Տվյալների փնտրում և փոխարինում (Find&Replace) (նոր գործիքների ուսումնասիրում)

📝🖌🖌🖌🖌Թեստավորում
📝🖌🖌🖌🖌 Ամփոփում

☎ Մանրամասների համար խնդրում ենք զանգահարել 010583157, 091907077, 095907077 հեռախոսահամարներով:
«Education Center» ուսումնական կենտրոնը իրականցնում է բազմաթիվ ուսումնական դասընթացներ, որոնք զարգացնում են այն գիտելիքներն ու հմտությունները, որոնց անհրաժեշտությունն առկա է այսօրվա աշխատանքային շուկայում:
Ք. Երևան, Կորյունի 6, 13
Զանգել
Գրել մուտք գործեք կայք