Daser.am
Logo
Էլ․ Փոստ: support@daser.am
Logo daser.am

ՄԵՆԵՋՄԵՆԹԻ ԽՈՐԱՑՎԱԾ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

մուտք գործեք կայք
ՄԵՆԵՋՄԵՆԹԻ #ԽՈՐԱՑՎԱԾ #ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

Մասնակցելով դասընթացներին, դուք կունենաք մենեջմենթի խնդիրների վերաբերյալ ամբողջական պատկերացում
Կծանոթանաք բիզնեսի արդյունավետ կառավարման գործիքների և մեթոդների հետ
Կձևավորեք պրակտիկ հմտություններ աշխատանքային պարտականությունների կատարման համար։

Կուրսը ներառում է՝

▶Կառավարման էությունը և զարգացման փուլերը
▶Կառավարման դպրոցները
▶Կազմակերպության ներքին միջավայր
▶Ուղղակի ներգործության արտաքին միջավայր
▶Անուղղակի ներգործության արտաքին միջավայր
▶Կառավարման գործառույթները
Ա.պլանավորում
Բ.Կազմակերպում
Գ.Մոտիվացիա
Դ.Վերահսկում
▶Կառավարման մեթոդները
▶Կառավարչական որոշումներ
▶Կազմակերպաիրավական ձևերը
▶Իշխանություն և կառավարման ոճերը
▶Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
▶Սոցիալական պատասխանատվություն և կազմակերպական կուլտուրա
▶Մարքեթինգի էությունը և խնդիրները
▶Բիզնես պլանի կազմում
▶Կառավարում և առաջնորդում

☎ 010 583157,
091 907077,
095 907075
«Education Center» ուսումնական կենտրոնը իրականցնում է բազմաթիվ ուսումնական դասընթացներ, որոնք զարգացնում են այն գիտելիքներն ու հմտությունները, որոնց անհրաժեշտությունն առկա է այսօրվա աշխատանքային շուկայում:
Ք. Երևան, Կորյունի 6, 13
Զանգել
Գրել մուտք գործեք կայք