Daser.am
Logo
Էլ․ Փոստ: support@daser.am
Logo daser.am

Մայրենի և մաթեմատիկա 1֊ին֊4֊րդ դաս.

մուտք գործեք կայք
Լրացուցիչ պարապմունքներ մայրենի և մաթեմատիկա առարկաներից՝ նախատեսված տարրական դասարանների աշակերտների համար։ Շաբաթական 3 դաս՝ 2ժ տևողությամբ առկա և հեռավար (zoom հարթակ) ձևաչափով։
Անցկացվում է և՛ անհատական, և՛ խմբային պարապմունքներ։
Հեռ.՝ 091֊08֊61֊08
Դասապատրաստում և լրացուցիչ պարապմունքներ տարրական դասարանների(1֊ին֊4֊րդ դաս.) աշակերտների համար
ՀԱԹ Սվաճյան 30/9, կ/թ Հայաստանի հարևանությամբ
Զանգել
Գրել մուտք գործեք կայք