Daser.am
Logo
Էլ․ Փոստ: support@daser.am
Logo daser.am

Մաթեմատիկա, հանրահաշիվ, երկրաչափություն

մուտք գործեք կայք
Պարապում եմ մաթեմատիկա,հանրահաշիվ ,երկրաչափություն 3_9 րդ դասարանի երեխաների հետ ։Պարապում եմ անհատական և խմբային տարբերակով ։Պարապմունքները իմ տանը։Շաբաթական 3անգամ(12 դաս) 1_1,5 ժամ ։Խմբում 2_4երեխա։
Պարապում եմ մաթեմատիկա ,հանրահաշիվ ,երկրաչափություն 3_9րդ դասարանի երեխաների հետ իմ տանը։Անհատական և խմբային տարբերակով։Շաբաթական 3անգամ (12 դաս) 1_1,5 ժամ։Խմբում 2_4երեխա։
Զանգել
Գրել մուտք գործեք կայք
whatsapp