Daser.am
Logo
014 Հայաստանի Հանրապետություն ք․ Երևան Կոմիտասի պողատա
ՀԵռ: +374 94 82-98-82
Էլ․ Փոստ: support@daser.am
Ֆաքս: +374 94 82-98-82
Logo daser.am

Լոգոպեդ

մուտք գործեք կայք
Լոգոպեդական մասնավոր պարապմունքներ երեխաների և մեծահասակների հետ:
•Դիսլալիա (հնչյունների արտաբերման խանգարումներ)
•Գրավոր խոսքի խանգարումներ
•Բանավոր խոսքի խանգարումներ
• ՀՀԹ (հնչյունահնչութային խանգարումներ)
•ԽԸԹ (խոսքի ընդհանուր թերզարգացում)
•Ալալիա (խոսքի բացակայություն)
•Կակազություն (kakazutyun)
•Թլվատություն և այլ խոսքային խնդիրների շտկում։
• Խոսքի ընդհանուր թերզարգացում
• Խոսքի զարգացման հապաղում
• Բանավոր և գրավոր այլ խոսքային խանգարումներ:
ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ և ԴԱՍԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԿԵՆՏՐՈՆ
zeytun-kentron@mail.ru
Զանգել