Daser.am
Logo
Էլ․ Փոստ: support@daser.am
Logo daser.am

Լոգոպեդ / Սուրդոմանկավարժ

մուտք գործեք կայք
Իրականացնում եմ անհատական շտկողական և զարգացնող պարապմունքներ՝
✏Լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հետ
✏խոսքային տարբեր խանգարումներ ունեցող երեխաների հետ
✏ԴՑՊ և հատուկ կարիքներով երեխաների հետ
✏Ուսուցման մեջ դժվարություններ ունեցող երեխաների հետ
💡Ունեմ 15 տարվա աշխատանքային փորձ, սեր և նվիրում երեխաների նկատմամբ❤
📲📞094 041 042
Լոգոպեդ/ Սուրդոմանկավարժ
Զանգել
Գրել մուտք գործեք կայք