Daser.am
Logo
Էլ․ Փոստ: support@daser.am
Logo daser.am

Իսպաներեն լեզվի դասեր

մուտք գործեք կայք
Անցկացվում են իսպաներեն լեզվի ինտենսիվ պարապմունքներ՝ անհատական և խմբային։
Բարձր որակը երաշխավորվում է։
ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ և ԴԱՍԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԿԵՆՏՐՈՆ
zeytun-kentron@mail.ru
Զանգել
Գրել մուտք գործեք կայք