Daser.am
Logo
Էլ․ Փոստ: support@daser.am
Logo daser.am

Իսպաներեն

մուտք գործեք կայք
Անցկացնում եմ անհատական կամ խմբակային դասեր՝ շաբաթական 2 կամ 3 անգամ 1 ժամ տևողությամբ։
Շաբաթվա օրերը և ժամը ընտրում է ուսանողը։
Դասերը անցկացվում են իսպաներեն լեզվով և իսպանական գրքերով։
New educational style լեզվի ուսուցման կենտրոնը առաջարկում է ինչպես անհատական այնպես էլ խմբակային դասընթացներ՝ անգլերեն, իսպաներեն, ռուսերեն, մայրենի ինչպես նաև դասապատրաստում (պատմություն, աշխարհագրություն, հասարակագիտություն...)։
elenahakobyan63@gmail.com
Զանգել
Գրել մուտք գործեք կայք
whatsapp viber