Daser.am
Logo
Էլ․ Փոստ: support@daser.am
Logo daser.am

HTML + CSS + BOOTSTRAP խորացված օնլայն դասընթաց 60% զեղչով

մուտք գործեք կայք
Մասնակցի՛ր 𝐇𝐓𝐌𝐋+𝐂𝐒𝐒+𝐁𝐎𝐎𝐓𝐒𝐓𝐑𝐀𝐏 Խորացված օնլայն դասընթացին 60% զեղչով
Ընդհանուր կուրսի արժեքը 28.000` Նախկին 70.000-ի փոխարեն
Առաջին փորձնական դասը ԱՆՎՃԱՐ է
Գրանցվեք այս հղումով՝ https://forms.gle/GPRckM9bnPeZF2jp6

Առաջարկը գործում է մինչև դեկտեմբերի 10-ը։
Նախնական գիտելիքներ հարկավոր չեն:

Պարապմունքները անցկացվում են շաբաթական 3 օր՝ 1,5 ժամ տևողությամբ:

Հասցեն Ք. Երևան, Թումանյան 8
https://tt-soft.com/courses/
TT-Soft web programming company organizes both group and individual web development courses. You do not need any prior knowledge.
Թումանյան 8
Զանգել
Գրել մուտք գործեք կայք
whatsapp viber