Daser.am
Logo
Էլ․ Փոստ: support@daser.am
Logo daser.am

Հայոց պատմություն

մուտք գործեք կայք
Պարապում եմ հայոց պատմություն 6-12 րդ դասարանի աշակերտների, դիմորդների հետ։
Ունեմ դասավանդման և անհատական պարապմունքների 16-ամյա փորձ։
Պարապում եմ առցանց՝դասավանդման նորագույն մեթոդներով։ Առաջին դասընթացը անվճար է։
Գրել մուտք գործեք կայք