Daser.am
Logo
Էլ․ Փոստ: support@daser.am
Logo daser.am

Հայոց լեզու

մուտք գործեք կայք
Հայոց լեզվի անհատական և խմբային պարապմունքներ դպրոցականների և մեծահասակների հետ։
նկատելի արդյունքը կարճ ժամանակահատվածում ապահովվում է։
ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ և ԴԱՍԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԿԵՆՏՐՈՆ
zeytun-kentron@mail.ru
Զանգել
Գրել մուտք գործեք կայք