Daser.am
Logo
Էլ․ Փոստ: support@daser.am
Logo daser.am

Գործարար հաղորդակցություն

մուտք գործեք կայք
Դասընթացը ներառում է գործարար գրավոր և բանավոր հաղորդակցության հմտություններ ու գիտելիքներ՝ հիմնված միջազգային փորձի վրա։

Դասընթացի ընթացքում ձեռք կբերեք գործնական հմտություններ՝ ներքին և արտաքին լսարանների հետ հաղորդակցվելու համար․ գործարար նամակագրություն. տեսակները, գործնական հանդիպումներ և արձանագրությունների կազմում, բանակցությունների տեխնիկաներ, մամուլի հաղորդագրություն (տեսակները), գործարար հաղորդակցության հարթակներ (ինչպես ընտրել)։

Դասընթացն անցկացվում է հեռավար հարթակներով․ ինտերակտիվ մեթոդներով։
Communiget-ը անցկացնում է գործնական գրավոր և բանավոր հաղորդակցության դասընթացներ։
Զանգել
Գրել մուտք գործեք կայք
viber