Daser.am
Logo
Էլ․ Փոստ: support@daser.am
Logo daser.am

Ֆրանսերենի դասընթաց առկա և առցանց

մուտք գործեք կայք
Համագործակցելով ֆրանսահայ մասնագետների հետ, կազմակերպում ենք ֆրանսերենի դասընթացներ միջազգային ստանդարտներին համապատասխան: Դասավանդում ենք ժամանակակից գրականությամբ: Դասընթացը ներառում է 4 հիմնական փուլ - լսել, հասկանալ, խոսել, գրել:
Դասընթացբերն անցկացվում են անհատական առկա կամ առցանց տարբերակով: (նաև դասապատրաստման շրջանակներում) :
ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ և ԴԱՍԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԿԵՆՏՐՈՆ
zeytun-kentron@mail.ru
Զանգել
Գրել մուտք գործեք կայք