Daser.am
Logo
Էլ․ Փոստ: support@daser.am
Logo daser.am

Ֆրանսերեն լեզվի դասընթացներ

մուտք գործեք կայք
Ֆրանսերեն լեզվի դասընթացներ

~Անհատական և խմբակային
~Խոսակցական ֆրանսերեն
~TEF/TCF, DALF/ DELF
~ԲՈՒՀ ընդունվողների և ԲՈՒՀ-ում սովորողների համար
Գրել մուտք գործեք կայք