Daser.am
Logo
Էլ․ Փոստ: support@daser.am
Logo daser.am

Ֆրանսերեն լեզվի առցանց պարապմունքներ

մուտք գործեք կայք
Անցկացնում եմ ֆրանսերեն լեզվի թե խմբակային և թե անհատական պարապմունքներ։ Խմբակային_ դպրոցական երեխաների համար ամսեկան 5000դրամ շաբաթական 2 օր (8 պարապմունք) 1ժամ։ Անհատական_ 10 պարապմունք 1 ժամ 10000 դրամ։
Ունեմ մանկավարժական փորձ (աշխատում եմ դպրոցում)։ Պարապում եմ և՛ սկսնակների հետ և՛ միջին մակարդակ ունեցող անձանց հետ։ Դասընթացները միտված են բանավոր և գրավոր խոսքերի զուգահեռ զարգացմանը, բառապաշարի հարստացմանն ու քերականական նյութի յուրացմանն ու ամրապնդմանը։
Մանրամասների համար գրեք կամ զանգահարեք 098131783։
Anierishyan@yahoo.fr
Գրել մուտք գործեք կայք