Daser.am
Logo
014 Հայաստանի Հանրապետություն ք․ Երևան Կոմիտասի պողատա
ՀԵռ: +374 94 82-98-82
Էլ․ Փոստ: support@daser.am
Ֆաքս: +374 94 82-98-82
Logo daser.am

Դասապատրաստում

մուտք գործեք կայք
Ուսումնական կենտրոնն առաջարկում է դասապատրաստման որակյալ ծառայություն:
ՈՐԱԿ՝ ԳՆԻՑ ԲԱՐՁՐ։

Շտապեք ամրագրել ձեր տեղը մեր կենտրոնում։
ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ և ԴԱՍԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ, Պ. ՍևԱԿԻ Փ.
Զանգել whatsapp viber