Daser.am
Logo
Էլ․ Փոստ: support@daser.am
Logo daser.am

Cisco ցանցային ակադեմիայի բազայի

մուտք գործեք կայք
‼️‼️Հիանալի նախաձեռնություն‼️‼️‼️
Բաց մի՛ թող քո հնարավորությունը

CCNA Exploration #Cisco ցանցային ակադեմիայի բազայի վրա

Դասընթացի նկարագրությունը

Դասընթացն անց է կացվելու Cisco լոկալ ցանցային ակադեմիայի բազայի հիման վրա: Դասընթացն ապահովում է ունկնդիրների ֆունդամենտալ նախապատրաստում նախագծման, կառուցման ոլորտում, ինչպես նաև՝ տեխնիկական աջակցում լոկալ և գլոբալ ցանցերում՝ օգտագործելով ընդունված համաշխարհային ստանդարտները և լուծումները:

Դասընթացն առաջարկում է խորքային տեսական նախապատրաստում, լաբորատոր աշխատանքներ, որոնք ունկնդիրներից պահանջում են տեսական կուտակված գիտելիքների կիրառություն, ինչպես նաև՝ գոյություն ունեցող պրոտոկոլների մանրամասն ուսումասիրություն:

Համակարգչային ցանցերի հիմունքները ( Network Fundamentals);
Մարշրուտավորում և կոնցեպցիաներ(Routing protocols and concepts);
Կոմուտացիայի և անլար ցանցերի հիմունքները (LAN switching and
Wireless);
Գլոբալ ցանցերի տեխնոլոգիաները ( Accessing the WAN).

Ավարտական փաստաթուղթ
Cisco կազմակերպության 4 սերտիֆիկատ

☎ 010 583157
📱091 907077
📱095 907077:
«Education Center» ուսումնական կենտրոնը իրականցնում է բազմաթիվ ուսումնական դասընթացներ, որոնք զարգացնում են այն գիտելիքներն ու հմտությունները, որոնց անհրաժեշտությունն առկա է այսօրվա աշխատանքային շուկայում:
Ք. Երևան, Կորյունի 6, 13
Զանգել
Գրել մուտք գործեք կայք