Daser.am
Logo
014 Հայաստանի Հանրապետություն ք․ Երևան Կոմիտասի պողատա
ՀԵռ: +374 94 82-98-82
Էլ․ Փոստ: support@daser.am
Ֆաքս: +374 94 82-98-82
Logo daser.am

Առցանց դասապատրաստում

մուտք գործեք կայք
Հեռավար ուսուցման ոլորտում վերապատրաստում անցաց մասնագետները կկատարեն դասապատրաստում ձեր 2-9-րդ դասարանի երեխաների հետ: Արդյունքը երաշխավորում ենք:
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ։ ԴԻՄԵՔ ՆԱԽԱՊԵՍ։
ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ և ԴԱՍԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ, Պ. ՍևԱԿԻ Փ.
Զանգել whatsapp viber