Daser.am
Logo
014 Հայաստանի Հանրապետություն ք․ Երևան Կոմիտասի պողատա
ՀԵռ: +374 94 82-98-82
Էլ․ Փոստ: support@daser.am
Ֆաքս: +374 94 82-98-82
Logo daser.am

Առարկայական պարապմունքներ 1-9-րդ դաս.

մուտք գործեք կայք
Մանկավարժների խումբը արձակուրդներին անցկացնում է մասնավոր (անհատական) և խմբային պարապմունքներ 1-9րդ դասարանի աշակերտների հետ բոլոր առարկաները (անցած նյութի, կրկնություն և ամրապնդում) երեխայի ունակությունների սահմանում։ Մաքսիմալ արդյունքը երաշխավորում ենք։
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԸ ԱՆՑԿԱՑՆՈՒՄ Է ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐ ,ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ `ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ,ԱՌՑԱՆՑ,ՁԵՐ ՏԱՆԸ:
ԶԵՅԹՈՒՆ
Զանգել