Daser.am
Logo
Էլ․ Փոստ: support@daser.am
Logo daser.am

Արաբերեն լեզու

մուտք գործեք կայք
Անցկացնում ենք արաբերեն լեզվի անհատական և խմբային դասընացներ։ Կարճ ժամանակահատվածում ապահովում ենք հիմնավոր գիտելիք։
հարցերի և գրանցման համար զանգահարել։
ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ և ԴԱՍԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԿԵՆՏՐՈՆ
zeytun-kentron@mail.ru
Զանգել
Գրել մուտք գործեք կայք