Daser.am
Logo
Էլ․ Փոստ: support@daser.am
Logo daser.am

Անգլերեն լեզվի անհատական և խմբային դասընթացներ բոլոր մակարդակների համար

մուտք գործեք կայք
Անգլերեն լեզվի անհատական և #խմբային #դասընթացներ նախատեսված բոլոր մակարդակների համար։️️️
ԳՐԱՆՑՎԵՔ ԵՐԿՈՒՍՈՎ և ՍՏԱՑԵՔ 20% ԶԵՂՉ:
Գրանցվե'ք #անգլերենի դասընթացներին #Education #Center կրթահամալիրում և ամենակարճ ժամկետներում ձեռք բերեք անգլերենի կայուն և հիմնավոր գիտելիքներ ։
📍Կենտրոնի բարձր որակավորմամբ դասախոսական կազմը երաշխավորում է՝👇️👇️
👉👉Ուսուցման բարձր կրթամակարդակ՝ ընդհանուր անգլերեն լեզվի և մասնագիտական անգլերենի ուսուցման մեջ
📌Պարապմունքները շաբաթական 3 անգամ են 90 րոպե տևողությամբ:
🔴Դասընթացը նրանց համար է ովքեր`🔴
➡️ ընդհանրապես չեն տիրապետում անգլերենին, սակայն ցանկանում են գրագետ և անկաշկանդ հաղորդակցվել անգլերենով:
➡️ Անգլերենից ունեն որոշ գիտելիքներ և ցանկանում են բարելավվել ինչպես քերականական իմացությունն, այնպես էլ լսելու, խոսելու և գրավոր հմտությունները:
Դասընթացի ավարտին դուք կկարողանաք
✅ Գրագետ և սահուն կերպով արտահայտել Ձեր մտքերը
✅ Առանց դժվարության լսել և հասկանալ անգլերեն
✅ Օգտագործել իդիոմատիկ արտահայտություններ, ինչը շատ կարևոր է խոսքը բնական դարձնելու համար:
⁉ Ինչու° գրանցվել
✔ Դասերն անցկացվում են բացառապես պրոֆեսիոնալ (Cambridge, Oxford) հրատարակության ուսումնական գրքերով տեսասկավառակների և ձայնասկավառակների համադրությամբ:
✔ Դասերը վարում են ՄԻԱՅՆ բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ:
✔ Փոքրաքանակ խմբերը (2-4 հոգի) հնարավորություն են տալիս ապահովել բարձր էֆֆեկտիվություն և անհատական մոտեցում:
✔ Գրականությունը տրամադրվում է #ԱՆՎՃԱՐ:
⁉ Ինչու° դիմել մեզ
❗Դասընթացները կազմակերպվում է տարբեր տարիքային խմբերի և իմացության տարբեր մակարդակներ ունեցող անձաց համար:
❗Դասընթացներն անցկացվում են բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների կողմից:
❗Դասընթացին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է այցելել մեր կրթահամալիր` Հանձնելու իմացության մակարդակը որոշող թեստ, որը բաղկացած է գրավոր և բանավոր մասերից:
❗Դասընթացն անց է կացվում ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային տարբերակով: Խմբերում լինում են 2-4 հոգի: Դասերի ժամային գրաֆիկը ճկուն է: Գործում է նաև օնլայն ուսուցում:
❗Կենտրոնը տրամադրում է դասնթացների համար անհրաժեշտ փաթեթ` Գրքերով, նյութերով, CD-ներով և DVD-ներով: Տրամադրվելու են բացառապես պրոֆեսիոնալ (Cambridge, Oxford) հրատարակության ուսումնական գրքեր, որոնք ապահովում են բարձր արդյունավետություն նորագույն մեթոդների և նյութին կից տեսա- և ձայնասկավառակների համադրությամբ:
❗Դասագրքերը վեց մակարդակների համար են նախատեսված` #Beginner, #Starter, #Elementary, #Pre-intermediate, #Intermediate, #Upper-Intermediate, #Advanced:
📌Մեր դասաժամերը հարմարեցված են մեր ուսանողների օրակարգին։
☎️ 010-58-31-57
📲 091-90-70-77
📲 095-90-70-77
«Education Center» ուսումնական կենտրոնը իրականցնում է բազմաթիվ ուսումնական դասընթացներ, որոնք զարգացնում են այն գիտելիքներն ու հմտությունները, որոնց անհրաժեշտությունն առկա է այսօրվա աշխատանքային շուկայում:
Ք. Երևան, Կորյունի 6, 13
Զանգել
Գրել մուտք գործեք կայք