Daser.am
Logo
Էլ․ Փոստ: support@daser.am
Logo daser.am

Անգլերեն

մուտք գործեք կայք
Անգլերեն բոլոր մակարդակների համար օնլայն տարբերակով ։
Բազմազան հարթակների շնորհիվ դասընթացում կներառվի (Reading,writing,listening,speaking):
Կան խմբակային և անհատական դասընթացներ։ Ունեմ միջազգային օնլայն դպրոցներում դասավանդման 8 տարվա փորձ։
Զանգել
Գրել մուտք գործեք կայք