Daser.am
Logo
Էլ․ Փոստ: support@daser.am

Դպրոցական առարկաներ

Դպրոցական առարկաները նախատեսված են կրթական հաստատություններում ընդհանուր կրթություն ստանալու համար: Լայն իմաստով բառը կարող է օգտագործվել ցանկացած կրթական հաստատության անվանման հետ ( երաժշտական դպրոց, գեղարվեստական դպրոց, սպորտային դպրոց, մարտարվեստի դպրոց և այլն):

Սկզբում հունական σχολή նշանակում էր «ժամանց, ազատ ժամանց», հետո սկսեց օգտագործվել ինչպես «պարապմունքներ ժամանցի ընթացքում» (օրինակ՝ Պլատոնը հավաքում էր մարդկանց ազատ ժամանակ և փոխանցում էր նրանց իր փորձն ու գիտելիքները), այնուհետև՝ «ուսումնական պարապմունքներ», «փիլիսոփաների զրույց» (օրինակ Պլուտարքոսի մոտ): Ռուսաց լեզվի մեջ բառը փոխանցվել է ոչ թե ուղղակիորեն, այլ լեհ.՝ szkoła միջոցով լատ.՝ schola-ից:

Դպրոցները ծառայում են՝
- Սկզբնական ընդհանուր կրթություն (տարրական դպրոց) (1-4-րդ դասարաններ)
- Հիմնական ընդհանուր կրթություն (միջին դպրոց) (5-9-րդ դասարաններ)
- Միջնակարգ կրթություն (միջին դպրոց) (10-12-րդ դասարաններ)
- Մասնագիտական կրթություն (մասնագիտական դպրոց, ուսումնարաններ, քոլեջներ և այլն)
- Հատուկ կրթություն, այդ թվում բարձրագույն (տեխնիկական, տնտեսական, իրավական, կրոնական և այլն)
ստանալու համար:

Դպրոցական ժամանակը ընդհանուր առմամբ բաժանվում է երեք փուլի՝ դաս, դասամիջոց և «երկարօրյա»: Դասը և դասամիջոցը փոխարինվում են մեկը մյուսով մի քանի անգամ, իսկ «երկարօրյան» ավարտում է ուսումնական օրը:
Դաս՝ աշակերտների պարապմունքերը առարկաներից:
Դասամիջոց՝ հանգիստ դասերի միջև:
«Երկարօրյա»՝ աշակերտների դպրոցում գտնվելը դասերի ավարտից հետո ( սնունդը տրամադրվում է, առկա է դասերը պատրաստելու հնարավորություն), եթե չկա հնարավորություն, որ երեխան գտնվի տանը:
Ընտրովի դասընթացներ, ֆակուլտատիվ պարապմունքեր (ինչպես կանոն, անցկացվում են հիմնական դասերից հետո):

Դպրոցներում չեն տարբերակում գնահատումը (որպես ուսուցման ժամանակ որակական հետադարձ կապի մասին տեղեկություն) և թվանշանները (գնահատման քանակական արտահայտում): Այդ պատճառով էլ գնահատում են անվանում բոլորը՝ և՛ թվանշանները, և՛ ինքը գնահատումը: Ռուսական դպրոցներում գնահատականները, ինչպես կանոն, դրվում են հինգբալանոց համակարգով (1-ից 5):

Անբավարար են համարվում 1 և 2 գնահատականները (պաշտոնական անվանումը՝ անբավարար):
3 գնահատականը (պաշտոնական անվանումը բավարար կամ միջակ) հանդիսանում է նվազագույն բավարար գնահատականը և, որպես կանոն, համարվում է ոչ բավականաչափ բարձր:
4 գնահատականը (պաշտոնական անվանումը՝ լավ) հաճախ համարվում է «միջինից բարձր»:
5 գնահատականը (պաշտոնական անվանումը՝ գերազանց) հանդիսանում է հնարավոր լավագույնը:
Երեք բալ և ավելի բարձր գիտելիքների մակարդակը կոչվում է առաջադիմություն, այդ թվում՝ 4 բալ և բարձր՝ գիտելիքների որակ(օրինակ՝ պաշտոնական փաստաթղթերում գրված «դասարանի առաջադիմությունը՝ 80 %, գիտելիքների որակը՝ 70 %», նշանակում է, որ աշակերտների 80 %-ն ունի 3 բալ և բարձր գնահատական, որոնցից 70 %-ը՝ 4 բալ և բարձր): Երբեմն գնահատականին ավելանում է գումարած կամ հանած: Օրինակ՝ 4+ (4-ին գումարած) բարձր է, քան 4, բայց ցածր է քան 5− (5-ից հանած), իսկ 5− ցածր է, քան 5: Ինչպես կանոն գումարածները և հանածները հետագայում հաշվի չեն առնվում: Քառորդային, տարեկան ամփոփաթերթերում և ավարտական վկայականում գումարածով և հանածով գնահատականներ չեն դրվում: Անբավարար գնահատականների հետ (1 և 2) գումարածներ և հանածներ երբեք չեն դրվում: 1 գնահատականը դրվում է շատ հազվադեպ: Գոյություն ունեն կիսապաշտոնական «կանոններ», որոնք արգելում են պաշտոնական փաստաթղթերում (օրինակ՝ դասամատյաններում) օգտագործել գումարումներ և հանումներ: Բացի այդ, ենթադրվում է «վերջնական գնահատականի» (մեկ քառորդի, եռամսյակի, կիսամյակի համար) դուրս բերման հստակ մեխանիզմ: Շատ հաճախ այդ մեխանիզմը շատ նման է միջին թվաբանականի հաշվելուն վերջին գնահատականների գերակայությամբ:

Կա նաև գնահատականների տարբերակված համակարգ (10 բալանոց, 12 բալանոց և նույնիսկ 20 բալանոց): 20 բալանոց համակարգը համարվում է գնահատման հիմնական համակարգ Ֆրանսիայի դպրոցներում, 12 բալանոցը՝ Ուկրաինայի դպրոցներում, իսկ 10 բալանոց համակարգը՝ Բելառուսի, Մոլդովայի, Լատվիայի, Լիտվայի, Վրաստանի և Հայաստանի դպրոցներում: Ինչպես նաև գոյություն ունեն տառային և գիտելիքների գնահատման այլ համակարգեր:

2013 թվականի գարնանը 75 դպրոցներում անցկացվեց փորձ 60 օր տևողությամբ, որի հիման վրա ուսուցիչները կարողացան կատարել եզրահանգում կրթական պրոցեսում էլեկտրոնային դասագրքերի օգտագործման դրական ազդեցության մասին: Սակայն նշվում էր, որ նախագիծը կարիք ունի կատարելագործման:

Մինչև 2015 թվականը անցկացվել է նաև փորձարկման մի քանի փուլ, որոնց արդյունքների հիման վրա, համաձայն ընդունված օրենքի, 2015 թվականի հունվարի 1-ից բոլոր ռուսական դպրոցները պարտավոր են անցնել այն դասագրքերին, որոնց համար կստեղծվի էլեկտրոնային տարբերակ:

Էլեկտրոնային դասագիրքը մաս է հանդիսանում «Էլեկտրոնային կրթական միջավայր» նախագծի, որը նախաձեռնվել է Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինի կողմից:

Այս ծրագիրը միակ կրթական դաշտն է, որում տեղադրված են տարբեր գաղափարներ.

- սովորողի պլանշետ
- ուսուցչի պլանշետ
- ինտերակտիվ գրատախտակ
- էլեկտրոնային օրագիր
- ինֆորմացիոն համակարգ «Այցելություն և սնունդ»

Այս պահին նախագիծը համարվում է պիլոտային. 2015 թվականի մայիսի տվյալներով՝ նախագծին մասնակցում են 2500 սովորողներ և 60 ուսուցիչներ:

Էլեկտրոնային դասագիրքը, ինչպես «Էլեկտրոնային կրթական միջավայր»-ի մաս, կոնստրուկտոր է, որը օգտագործելով ուսուցիչը մի ամբողջության մեջ է հավաքում դասագրքի տեքստը, ինտերակտիվ պարունակությունը և լրացուցիչ նյութերը: Ինչպես և թղթայինը, սա համարվում է յուրաքանչյուր աշակերտի անհատական գործիքը: Ինտերնետի միջոցով էլեկտրոնային դասագիրքը ավտոմատ թարմացվում է, իսկ սերվերին կարող են ուղարկել թեստերի և թեմատիկ աշխատանքների արդյունքները:
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Գիտունիկների տուն նախակրթարան

Մեկնարկը՝ 24 Հունվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Ավարտական և միասնական քննությունների նախապատրաստում

Մեկնարկը՝ 26 Հունվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Առցանց դասապատրաստում

Մեկնարկը՝ 27 Հունվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Կենսաբանություն դիմորդների համար

Մեկնարկը՝ 01 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Դասապատրաստում + մասնագետի այց 1-7-րդ դաս

Մեկնարկը՝ 02 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Դասապատրաստում

Մեկնարկը՝ 02 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Պարապում եմ ֆիզիկա

Մեկնարկը՝ 04 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Մայրենի և մաթեմատիկա 1֊ին֊4֊րդ դաս.

Մեկնարկը՝ 04 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ, ԴԱՍԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Մեկնարկը՝ 08 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Հայոց պատմություն

Մեկնարկը՝ 08 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք
Մեկնարկը՝ 08 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Մաթեմատիկա

Մեկնարկը՝ 08 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Առարկայական պարապմունքներ 1-9-րդ դաս.

Մեկնարկը՝ 08 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Ավարտական, քոլեջի և միասնական քննություններ

Մեկնարկը՝ 08 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Դասապատրաստում

Մեկնարկը՝ 08 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Դասապատրաստում Էրեբունի համայնքում աշակերտի տանը

Մեկնարկը՝ 08 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Պարապմունքներ 1-6րդ դաս․ մասնավոր պարապմունքներ

Մեկնարկը՝ 08 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Առցանց մաթեմատիկա 1-5-րդ դաս․

Մեկնարկը՝ 08 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Հայոց լեզու

Մեկնարկը՝ 08 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Մաթեմատիկա դիմորդների համար

Մեկնարկը՝ 10 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Դասապատրաստում Ձեր տանը մասնագետի տնայցով

Մեկնարկը՝ 10 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Կենսաբանության և քիմիայի պարապմունքներ

Մեկնարկը՝ 15 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

ՄԱՅՐԵՆԻ, ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մեկնարկը՝ 19 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Դասապատրաստում Աջափնյակում և աշակերտի տանը

Մեկնարկը՝ 19 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Դասապատրաստում առցանց 2-5րդ դաս․

Մեկնարկը՝ 19 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Մաթեմատիկա, հանրահաշիվ, երկրաչափություն

Մեկնարկը՝ 22 Փետրվար, 2021թ․