Daser.am
Logo
Էլ․ Փոստ: support@daser.am

Ծրագրավորում

Ծրագրավորումը համակարգչային ծրագրի ստեղծման գործընթաց է։ Ըստ Նիկլաուս Վիրտի հայտնի արտահայտության, «Ծրագրեր = ալգորիթմներ + տվյալների կառուցվածքներ»։ Այլ խոսքով, ծրագրավորման անմիջական խնդիրներն են ալգորիթմների և տվյալների կառուցվածքների ստեղծումը և կիրառումը։ Ավելի լայն իմաստով ծրագրավորումը հասկացվում է որպես ամբողջ գործունեություն, որը կապված է աշխատանքային միջավայրում ծրագրերի ստեղծման ու պահպանման՝ ծրագրային ապահովման հետ: Այստեղ մտնում են խնդրի վերլուծությունն ու ներկայացումը, ծրագրի նախագծումը, ալգորիթմների կառուցումը, տվյալների կառուցվածքային մշակումը, ծրագրի տեքստի գրառումը, ծրագրի կարգավորումն ու տեստավորումը, փաստաթղթավորումը, ուրվագծումը, վերջնական մշակումը: Ծրագրավորումը հիմնվում է ծրագրավորման լեզուների օգտագործման վրա, որոնցով գրառվում են հրահանգները համակարգչի համար:

Ծրագրավորման միջավայրում տեքստային խմբագրիչը կարող է ունենալ հատուկ գործառնություն, այնպիսին, ինչպիսիք են անունների ինդեքսացումը, փաստաթղթերի պատկերումը, օգտագործողի ինտերֆեյսի վիզուալ ստեղծման միջոցները: Տեքստային խմբագրիչի օգնությամբ ծրագրավորողը դուրս է բերում ստեղծվող ծրագրի տեքստի հավաքակազմն ու խմբագրումը, որն անվանում են ելակետային կոդ: Ծրագրավորման լեզուն որոշում է ելակետային կոդի շարահյուսությունն ու նախասկզբնական իմաստաբանությունը:

Ծրագրավորման լեզուներից են՝ PHP-ն, Ջավա ( ծրագրավորման լեզու )-ն, C++-ը և այլն։

Ծրագրավորողի աշխատանքի մեծ մասը կապված է ելակետային կոդի գրառման, ծրագրերի՝ ծրագրավորման լեզուներից մեկով ծրագրի թեստավորման ու կարգավորման հետ: Ծրագրերի ելակետային տեքստերն ու օգտագործվող ֆայլերը համարվում են հեղինակային իրավունքի օբյեկտներ, նրանց հեղինակների ու իրավապաշտպանների մտավոր սեփականությունը:

Ծրագրավորման տարբեր լեզուներ ապահովում են ծրագրավորման տարբեր ոճերի օգտագործումը: Մասամբ ծրագրավորման արվեստը նրանում է, որ պետք է ընտրել տրված խնդրի լուծման համար առավել հարմար ծրագրավորման լեզուն: Տարբեր լեզուներ ծրագրավորողից պահանջում են ալգորիթմն իրականացնելու դետալների նկատմամբ ուշադրության տարբեր մակարդակներ, որի արդյունքը հաճախ լինում է համաձայնությունը ծրագրավորողի և օգտվողի միջև:

Միակ լեզուն, որն ուղղակի իրագործում է ԷՀՄ-ը, մեքենայական լեզուն է, որը կոչվում է նաև մեքենայական կոդ և մեքենայական հրամանների լեզու: Սկզբնապես բոլոր ծրագրերը գրվել են մեքենայական կոդով, սակայն այժմ գործնականորեն դա չի կատարվում: Դրա փոխարեն ծրագրավորողները ելակետային կոդը գրում են ծրագրավորման այս կամ այն լեզվով, ապա, օգտագործելով կոմպիլյատորը, մեկ կամ մի քանի քայլերով փոխակերպում են մեքենայական կոդի:
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

C#

Մեկնարկը՝ 24 Հունվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

HTML + CSS + BOOTSTRAP խորացված օնլայն դասընթաց 60% զեղչով

Մեկնարկը՝ 26 Հունվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

SQL-ի խորացված դասընթացներ

Մեկնարկը՝ 03 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

«Վեբ ծրագրավորում 𝟎-ից» դասընթաց

Մեկնարկը՝ 03 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

C++ ծրագրավորման նոր դասընթաց

Մեկնարկը՝ 06 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Ծրագրավորման դասընթաց 0-ից

Մեկնարկը՝ 06 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

WEB ծրագրավորում 0-ից Արմավիր քաղաքում

Մեկնարկը՝ 08 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Վեբ Ծրագրավորման դասընթացներ

Մեկնարկը՝ 08 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

QA

Մեկնարկը՝ 08 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

C# ծրագրավորման դասընթաց

Մեկնարկը՝ 10 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Java (Android) ծրագրավորման լեզվի դասընթացներ (Online)

Մեկնարկը՝ 11 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

WEB ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԽՈՐԱՑՎԱԾ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

Մեկնարկը՝ 11 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

JavaScript-Ի ԽՈՐԱՑՎԱԾ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

Մեկնարկը՝ 11 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Java android -ի խորացված դասընթացներ

Մեկնարկը՝ 11 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Python ծրագրավորման լեզվի դասընթացներ (Online)

Մեկնարկը՝ 13 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

1C 7.7 kam 1C 8.2 usucum (Arevtri karavarum, gandzapah, operator) - 1C

Մեկնարկը՝ 15 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Cisco ցանցային ակադեմիայի բազայի

Մեկնարկը՝ 17 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

React JS

Մեկնարկը՝ 17 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

1C 8.3 հաշվապահություն և Առևտրի կառավարում ծրագրերի դասընթաց

Մեկնարկը՝ 01 Հոկտեմբեր, 2021թ․