Daser.am
Logo
Էլ․ Փոստ: support@daser.am

Այլ

Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Լոգոպեդ / Սուրդոմանկավարժ

Մեկնարկը՝ 22 Հունվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Լոգոպեդ

Մեկնարկը՝ 24 Հունվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Գործարար հաղորդակցություն

Մեկնարկը՝ 08 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Խոհարարության դասընթացներ ԶԵՂՉ 50%

Մեկնարկը՝ 08 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Հայագիտություն

Մեկնարկը՝ 09 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

PR ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

Մեկնարկը՝ 11 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

ՀԾ ծրագրի խորացված դասընթացներ

Մեկնարկը՝ 11 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

ՄԵՆԵՋՄԵՆԹԻ ԽՈՐԱՑՎԱԾ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

Մեկնարկը՝ 11 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿ ԴԱՍԸՆԹԱՑ Education Center-ում

Մեկնարկը՝ 11 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Տորթերի ուսուցում

Մեկնարկը՝ 11 Փետրվար, 2021թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

HR-ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

Մեկնարկը՝ 12 Մարտ, 2021թ․