Daser.am
Logo
014 Հայաստանի Հանրապետություն ք․ Երևան Կոմիտասի պողատա
ՀԵռ: +374 94 82-98-82
Էլ․ Փոստ: support@daser.am
Ֆաքս: +374 94 82-98-82

Դասընթացների համար նախատեսված անվճար հայտարարությունների կայք Հայաստանում։ Ծրագրավորում, լեզուներ, սպորտ, դիզայն, երաժշտություն, կոսմետոլոգիա, բժշկություն, արվեստ, խոհանոց և շատ ավելին:

Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

C# ծրագրավորման դասընթաց

Մեկնարկը՝ 28 Նոյեմբեր, 2020թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Լեզուների ուսուցում, ինչպես նաև դասապատրաստում

Մեկնարկը՝ 28 Նոյեմբեր, 2020թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

SQL-ի խորացված դասընթացներ

Մեկնարկը՝ 29 Նոյեմբեր, 2020թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Cisco ցանցային ակադեմիայի բազայի

Մեկնարկը՝ 30 Նոյեմբեր, 2020թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Օտար լեզուների առցանց պարապմունքներ

Մեկնարկը՝ 30 Նոյեմբեր, 2020թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Graphic Desdign

Մեկնարկը՝ 30 Նոյեմբեր, 2020թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Դասապատրաստում Էրեբունի համայնքում աշակերտի տանը

Մեկնարկը՝ 30 Նոյեմբեր, 2020թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

QA

Մեկնարկը՝ 30 Նոյեմբեր, 2020թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Online Անգլերեն դասեր

Մեկնարկը՝ 01 Դեկտեմբեր, 2020թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Java (Android) ծրագրավորման լեզվի դասընթացներ (Online)

Մեկնարկը՝ 01 Դեկտեմբեր, 2020թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

ՀԾ ծրագրի խորացված դասընթացներ

Մեկնարկը՝ 01 Դեկտեմբեր, 2020թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Ֆրանսերեն լեզվի առցանց պարապմունքներ

Մեկնարկը՝ 01 Դեկտեմբեր, 2020թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Online English Lessons (օնլայն անգլերեն)

Մեկնարկը՝ 01 Դեկտեմբեր, 2020թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ, ԴԱՍԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Մեկնարկը՝ 01 Դեկտեմբեր, 2020թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

English Corner

Մեկնարկը՝ 01 Դեկտեմբեր, 2020թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Գործարար հաղորդակցություն

Մեկնարկը՝ 01 Դեկտեմբեր, 2020թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Հայոց պատմություն

Մեկնարկը՝ 01 Դեկտեմբեր, 2020թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Խոսակցական անգլերենի դասեր

Մեկնարկը՝ 01 Դեկտեմբեր, 2020թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Դաշնամուրի օնլայն դասընթացներ

Մեկնարկը՝ 01 Դեկտեմբեր, 2020թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Մաթեմատիկա

Մեկնարկը՝ 01 Դեկտեմբեր, 2020թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Գերմաներեն

Մեկնարկը՝ 01 Դեկտեմբեր, 2020թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Առարկայական պարապմունքներ 1-9-րդ դաս.

Մեկնարկը՝ 01 Դեկտեմբեր, 2020թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

ՄԱՅՐԵՆԻ, ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մեկնարկը՝ 02 Դեկտեմբեր, 2020թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Կենսաբանության և քիմիայի պարապմունքներ

Մեկնարկը՝ 03 Դեկտեմբեր, 2020թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Մաթեմատիկա, հանրահաշիվ, երկրաչափություն

Մեկնարկը՝ 03 Դեկտեմբեր, 2020թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Python ծրագրավորման լեզվի դասընթացներ (Online)

Մեկնարկը՝ 05 Դեկտեմբեր, 2020թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Հայոց լեզու, գրականություն, արտասահմանյան գրականություն

Մեկնարկը՝ 05 Դեկտեմբեր, 2020թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Անգլերեն

Մեկնարկը՝ 05 Դեկտեմբեր, 2020թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Ռուսաց լեզու

Մեկնարկը՝ 05 Դեկտեմբեր, 2020թ․
Logo daser.am
մուտք գործեք կայք

Պարապում եմ ֆիզիկա

Մեկնարկը՝ 05 Դեկտեմբեր, 2020թ․